Slik finner du reiseforsikringen som passer

Å finne en reiseforsikring som passer for hele familien er ikke alltid lett. Flere faktorer spiller inn, og det blir snakk om en helhetsvurdering der ikke bare kostnadene er det viktigste. Hvert år velger hundretusenvis av soltørste nordmenn å vende snuten mot sydligere strøk, med håp om å lade batteriene i varmen. Men for å nyte ferien til det fulle er det viktig at man også har den økonomiske beskyttelsen som trengs, slik at man ikke risikerer å bli sittende med skyhøye regninger og tap.

Forsikring på reise er så viktig at både UD og norske konsulat i utlandet velger å gjenta budskapet så ofte de kan. I henhold loven kan ikke den norske stat hjelpe de som mangler reiseforsikring, med unntak av visse tilfeller – slik som transport til hjemlandet. Derfor kan vi trygt si at reiseforsikring er like viktig som pass og andre dokumenter når man setter foten utenfor Norge.

Her har vi tatt en nærmere kikk på de vilkårene som gjelder for reise til utlandet, og hvilke utfordringer du burde fokusere på før avreise.

Dette er viktigst

Hvilken type forsikring du trenger, avhenger i stor grad av hvilket land du skal reise til – ettersom vidt forskjellige regler gjelder for reiseforsikring innad i EØS sonen, og utenfor. Reiseforsikring kan deles opp i to deler, som er forsikring mot helseutgifter og mer generelle forhold. Norge regnes som en del av EU gjennom det ‘Europeisk Økonomiske Samarbeid’, og traktaten tilsier at alle EU borgere har rett til helsehjelp i det landet hvor de oppholder seg.

Denne forklaringen er forenklet, og det finnes riktignok en rekke vilkår og krav man må kjenne til. Likevel har man i hovedsak rett til medisinsk hjelp innad i EU, der Norge også forplikter seg til å dekke kostnadene. I henhold til den såkalte E-111 regelen har du krav på tilsvarende helsehjelp som innbyggerne i det landet du besøker (gitt at landet er innenfor EU). Du må også belage deg på å betale en viss egenandel, som varierer i henhold til hvilken type helsehjelp du har hatt behov for.

For reiser til land utenfor EU er det ekstra viktig at du har reiseforsikring med tilstrekkelig dekning for helseutgifter – både for deg selv og resten av familien. Det finnes flere skrekkeksempel på nordmenn som har blitt syke i utlandet, der familien har måttet pantsette eiendeler for å betale sine kjære ut av knipa. I verste fall risikerer du å bli gjeldsoffer for resten av livet, uten tilstrekkelig forsikring i utlandet. I noen land er også reglene så ekstreme at man ikke får tilgang til helsehjelp uten forsikring.

Sørg derfor at du har tilstrekkelig dekning sammen med beskyttelse mot andre relevante forhold. Med sistnevnte sikter vi til slike ting som forsikring mot avbestilling, tapt bagasje, forsinkelse og så videre.

Hvilken reiseforsikring trenger du?

Det anbefales at du først undersøker om du eier et kredittkort med innebygget reiseforsikring – som ofte er tilfellet i dag. Et universalt krav blant kortselskapene er det at minst 50 prosent av reisens kostnader belastes over kortet, for at forsikringen skal være gyldig. Med det inkluderes både flytur, hotell og generelle lommepenger til opphold. Skal du reise med hele familien kan det fort bli snakk om en del penger, så denne løsningen passer best når du har et kort med relativt høy kredittgrense.

Det er smart å forsikre seg mot svindel, tyveri og tap av bagasje – da uhell ofte forekommer i utlandet. Dyr elektronikk slik som mobiltelefoner, nettbrett og pc’er er hyppige mål blant utenlandske tyver. Det kan også være lurt å kjøpe avbestillingsforsikring, enda vi anbefaler deg å styre unna det tilbudet flyselskapene kommer med.

En vanlig misforståelse er at de innebygde forsikringene lar deg avbestille reisen etter eget ønske – noe som ikke stemmer. Her er du heller “beskyttet” mot avbestilling som følge av ekstraordinære hendelser slik som storm og medisinsk krise. Prøv heller å finne en reiseforsikring som gir deg bedre albuerom, og muligheten til å avbestille uten å stille finurlige krav.

Skal du leie bil?

Skal du leie bil på ferien er det kjempeviktig å ha god dekning dersom uhellet først skulle inntreffe. På generell basis lønner det seg å leie bil fra veletablerte selskaper i utlandet, slik at man ikke blir lurt i en felle av mindre seriøse aktører. Ikke la selgeren prakke på deg unødvendige forsikringer, men vær likevel varsom med å skaffe god nok beskyttelse. For det første burde du skaffe ansvarsforsikring, som beskytter deg mot økonomiske krav i saker hvor du selv har ansvaret.

Vær obs på forsikringens dekningsområde, og at den faktisk gjelder i det landet du har planer om å reise til. En tid tilbake kunne vi for eksempel lese om familien Hornsletten fra Elverum, som måtte pantsette huset for å betale kausjon etter en bilulykke i Tyrkia. I ettertid viste det seg at forsikringen kun dekket ulykker i norden, og at den dermed ikke var gyldig på feriedestinasjonen. Velger du å bruke egen forsikring fra Norge er det utrolig viktig å sjekke disse vilkårene først.

Utenom ansvarsforsikring er det også lurt å kjøpe forsikring mot både kasko og egenandel. Skulle uhellet først inntreffe er det viktig at du ikke blir sittende som økonomisk ansvarlig. Egenandelen kan også utgjøre et betydelig beløp dersom kompensasjonskravet er høyt nok.

Erstatningsbeløpet er viktig

Ved reise til utlandet er det også viktig å huske på forsikring mot medisinsk invaliditet, og særlig hvis du planlegger å drive med utvalgte aktiviteter. Mange norske aktører tilbyr i dag reiseforsikring, med god beskyttelse mot uhell og uforutsette hendelser. Likevel tar det ikke lang til å legge merke til unntakene som de fleste forsikringsselskapene stiller.

Blant disse finner du ofte dykking, strikkhopp og liknende “ekstremsport aktiviteter”. Skaff deg derfor en oversikt over alle disse unntakene, og hvorvidt du er beskyttet før du velger å prøve en slik aktivitet. Unntaket vil du finne i den medisinske delen av reiseforsikringen, samt tilleggsforsikringer mot skade.

Ofte er det ikke store variasjoner å spore mellom forsikringsselskapene når det kommer til utvalgte hendelser – slik som mistet bagasje. I henhold til dagens regelverk plikter du å vente fire timer før du kan søke om hjelp. Erstatningsbeløpet for tapt bagasje virker til å ligge et sted mellom 2 500 og 3 000 kroner.

Sørg for at hele familien er dekket

Å kjøpe separat reiseforsikring kan være kostbart, og særlig hvis det gjelder for hele familien. Første regel er som sagt å sjekke om du får forsikring inkludert med kredittkortet, da mange kortselskap tilbyr en slik løsning. Forøvrig har mange forsikringsselskap også en rabattordning, der man belønnes etter både kundeforhold og antallet personer som forsikres samtidig. I henhold til lovverket kan et selskap som tilbyr reiseforsikring velge å redusere prisene betraktelig dersom du allerede er kunde hos selskapet.

For å sammenligne vilkår og priser på reiseforsikring i Norge er Finansportalen et smart sted å begynne. Her mottar du anslag på kostnaden med forsikring i henhold til antallet familiemedlemmer, tidligere skader, alder og hvilket selskap du allerede benytter.