Hva er et blankolån?

Et blankolån er en mer bankfaglig orientert betegnelse på det de fleste kaller for forbrukslån. Disse lånene markedsføres også under navn som smålån, SMS-lån, fleksible lån eller lignende. Lånestørrelser, renteberegning og lignende kan variere, men hovedprinsippene er de samme, og låneformen skiller seg fra for eksempel boliglån på flere vis.

Ingen pant betyr raskere utbetaling

Først og fremst kan blankolånene utbetales mye raskere enn andre lån, blant annet fordi det ikke kreves sikkerhet. Det normale er at man får svar på søknaden i løpet av enten minutter eller noen timer, og i sjeldne tilfeller dagen etter at søknaden ble sendt inn. Svaret fra banken inneholder vanligvis et lånetilbud dersom søkeren anses som kredittverdig, og ellers har oppgitt korrekte personlige opplysninger. Ønsker man så å slå til på tilbudet om lån, kan man som regel signere elektronisk på låneavtalen.

Man må også sende inn dokumentasjon på inntekt, det vil si kopi av lønnslipp og eventuelt selvangivelse dersom banken ber om det. Når dette er på plass utbetales lånet. Totalt går det med mellom 1 og 3 dager fra søknaden sendes, til lånesummen står på din egen konto. Her er ofte transaksjonstiden mellom bankene den største tidstyven, men selv denne biten går normalt innen noen få timer. Dette gjelder så lenge vi snakker om hverdager. Søker man i helg eller sent på kvelden, kan man regne med at det går noe lengre tid. Utbetaling av lån skjer da vanligvis i løpet av første påfølgende virkedag.

Rentene beregnes individuelt

De fleste bankene som tilbyr blankolån beregner rentene til låntakeren individuelt. Her gjelder det at de søkerne som har høy kredittscore og god betalingsevne, får tilbud om de laveste rentene. Derfor kan to personer som søker om akkurat samme lånesum i samme bank, og med like lang nedbetalingstid, få svært ulike betingelser. Kredittscoren som bankene bruker til å beregne rentetilbudene, endrer seg over tid og i forhold til faktorer som kan påvirkes. Ved å kjenne til de viktigste faktorene, kan man dermed foreta grep som gir bedre rentebetingelser.

Man kan også ta opp blankolån sammen med for eksempel samboer eller ektefelle, og dermed forbedre både sjansene for å få lån, og selve rentebetingelsene.

Lånet brukes til hva man vil

Et blankolån har ingen begrensninger i forhold til hva pengene kan brukes til. Andre typer lån har gjerne slike begrensninger fordi lånet brukes til å kjøpe et objekt som banken da tar pant i. Det vanligste eksempelet på dette er huslån. Den eneste begrensningen i forhold til bruk når man har blankolån, er at formålet ikke kan være av kriminell art. Bankene spør derfor vanligvis i søknadsskjemaet hva formålet er, men dette er av lite betydning for lovlydige søkere. Du blir ikke bundet til det du oppgir, fortsatt såfremt bruken er innenfor lovens rammer.

Fleksible blankolån

Såkalte fleksible lån er en kredittform der man ikke betaler renter for den delen av lånesummen man ikke bruker. Her beregnes det kun renter av det låntakeren selv overfører fra banken og til sin egen konto. Vilkårene og kravene for å få fleksible lån er de samme som andre former for blankolån (kreves ingen sikkerhet, og så videre).

En merkbar fordel med denne typen blankolån eller forbrukslån, er at de er geniale i situasjoner der man ikke vet helt hvor mye penger man trenger, for eksempel om du skal kjøpe en bruktbil eller skal pusse opp. Tar du opp et vanlig forbrukslån og finner ut at pengene ikke strekker til, må du kanskje søke om å utvide lånet, eller skaffe det overskytende beløpet på annet vis. Man kan også ende opp med motsatt situasjon, der man låner langt mer enn man trengte. Det vil igjen bety at rentekostnadene blir unødvendig høye, da penger du ikke trenger også forrenter seg. Har du i stedet et blankolån kan du bruke akkurat den summen som er nødvendig, mens resten av kredittrammen ikke koster noe.

Banker med blankolån

Vi kan grovt inndele bankene som tilbyr lån til forbruk mellom tradisjonelle sparebanker, og banker som spesialiserer seg utelukkende på forbrukerfinansiering. Sparebankene krever ofte at man har et kundeforhold fra før, og i noen tilfeller at man har boliglån i samme bank. De øvrige henvender seg til alle som er kredittverdige, men med varierende krav til alder og inntekt. Lånestørrelsene varierer mellom smålån til noen få tusenlapper, og helt opp til 600 000 kroner. Her er tre typiske eksempler på banker med blankolån, og med forskjellige lånegrenser:

Bank Norwegian – lån til forbruk uten sikkerhet mellom 5 000 kroner og 600 000 kroner. Rentene fastsettes individuelt, og starter på 8,99%.

KlikkLån – blankolån på inntil 40 000 kroner, med renter fra 9,9%. En av de raskest bankene når det gjelder søknadsbehandling og utbetaling.

Komplett Bank – fleksibelt blankolån på inntil 500 000 kroner. Renter beregnes kun av benyttet kredittramme, og avdragenes størrelse bestemmes av låntakeren.